In control net als het menselijk brein.

Finance

Professioneel

Detacheren

Pre audit services

De pre-auditservice zorgt ervoor dat alles voorafgaand aan de uiteindelijke controle van uw accountant geregeld is. Het zorgdragen dat uw administratieve processen en interne controlemaatregelen zijn beschreven, inventarisatie van de risicogebieden, uitwerking van de kolommenbalans, samenstelling van het controledossier voor de externe accountant, het opstellen van de jaarrekeningen, consolidatie en rapportages en eventuele specifieke andere zaken.

Ons uitgangspunt

Het jaarwerk kost u doorgaans veel tijd en uw organisatie is druk bezig met de dagelijkse gang van zaken en executie van de strategie. U mag van TICC eisen dat de dagelijkse gang van zaken geen onnodige vertraging ondervindt als gevolg van het voorbereiden van de accountantscontrole. Dit alles onder de randvoorwaarde van kwalitatief uitstekende oplevering van het jaarwerk en concept jaarrekening. Feitelijk is het uitgangspunt dat uw accountant geen meerwerk meer in rekening brengt als gevolg van onjuiste of onvolledige oplevering van het jaarwerk.

Toegevoegde waarde

Wij bieden een hoogwaardig eind product tegen een scherp tarief. Het jaarwerk is voor u geen berg meer waar tegen u opkijkt maar een gestroomlijnd proces met als eind product een betrouwbare jaarrekening waarmee u op een adequate wijze verantwoording aflegt over het gevoerde financieel beleid.

Onze diensten

TICC biedt u goed opgeleide administrateurs, controllers en accountants met ruime ervaring in het opstellen van de jaarrekening onderbouwd met een adequaat samensteldossier waar uw extern accountant direct mee uit de voeten kan.
Contact

R de Weerd
Ellertsveldlaan 39
2548 ND Den Haag
M 06 38209499
T 070 3461123
info@the-in-control-company.com
Social Media

Linkedin