In control net als het menselijk brein.

Finance

Professioneel

Detacheren

Audit

Auditing is een specialisme waar TICC zeer veel ervaring in heeft. Een audit van processen, organisaties en financiële verantwoordingen kent vele aspecten. Het belangrijkste aspect in de filosofie van TICC is betrouwbaarheid en toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

Wij voeren regelmatig audits uit zoals financial audits, subsidie audits en operational audits.

Indien u behoefte heeft aan een audit beschikken wij over hoogwaardig gekwalificeerde professionals die voor u een audit uitvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afgestemd op de door u vooraf gedefinieerde informatiebehoeften.

Ons uitgangspunt

Randvoorwaarde voor een adequate audit is deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de professional die de audit uitvoert. Wij garanderen dat de door TICC uitgevoerde audit aan deze randvoorwaarden voldoet.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde die u van TICC mag eisen is een betrouwbaar rapport van bevindingen waar u verder mee kan om uw organisatie of processen te verbeteren of een adequaat rapport van bevindingen waarmee u verantwoording kan afleggen aan de betrokken stakeholders.

Onze diensten

Wij bieden assistent, medior en senior auditors die voor u audits uitvoeren in de profit en not for profit sector. Ons tarief is scherp waarbij wij onder geen enkel beding afbreuk doen aan de kwaliteit van ons werk. Onze audit diensten zijn grofweg te verdelen in:

• Financial Audit
• Operational Audit
• Subsidie audit
• Bijzondere onderzoeken

Contact

R de Weerd
Ellertsveldlaan 39
2548 ND Den Haag
M 06 38209499
T 070 3461123
info@the-in-control-company.com
Social Media

Linkedin